தொழில்நுட்பம்

விமான துறையின் வளர்ச்சிக்கு முன்னோடியாக அமைந்த, ஒலியை விட வேகமாக பயணிக்கும் சூப்பர் சோனிக் விமானத்தை கண்டுபிடித்து, இன்றுடன் 70 ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றது.

Thesiyam

October 15th, 2017

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *