Featured

2024 இல் பாரிசில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நாடத்த விண்ணப்பம் ?

2024 இல் பாரிசில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நாடத்த விண்ணப்பம் ?

france-olympiqueபிரான்ஸின் பாரிஸ் நகரில் 2024ம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பை கோரி விண்ணப்பிக்கப்படுகிறது.

இறுதியாக 1924ம் ஆண்டு பாரிசில் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்றிருந்தது.

அதன் பின்னர் மூன்று முறை இந்த போட்டிகளை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு கோரி விண்ணப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

எனினும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

இந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் விண்ணப்பிக்கப்படுகிறது.

June 25th, 2015

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *